NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
speciální tezaurus
oborový tezaurus
Tezaurus omezený na vybranou oblast lidského poznání.
[SCHWARZ-1999:14]
[ČSN ISO 5127-6,1994:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001637.htm ]