NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
specifický pomocný znak
speciální pomocný znak, zvláštní pomocný znak
Pomocný znak vyjadřující podrobnější specifické charakteristiky v daném oddílu klasifikačního schématu platný pouze pro daný oddíl.
[MCILWAINE-2000:58-94]
[KOVÁŘ-1984:79-80]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001638.htm ]