NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
spoj
spojování, link
Znak nebo symbol použitý ke spojení sémanticky souvisejících deskriptorů přiřazených dokumentu nebo rešeršnímu požadavku a zabraňující náhodnému spojení těchto deskriptorů s jinými. Formálně bývá vyjádřen pomocí spojovacího symbolu, např. číselného indexu, a pomocí závorek; proces přiřazení těchto znaků nebo symbolů se nazývá spojování. Ve většině současných tezaurů se spoje pro svou složitost nepoužívají.
[SCHWARZ-1999:57]
[HARROD-1990:375]
[ČSN ISO 5127-3A:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001639.htm ]