NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
syntagmatický vztah
aposteriorní vztah, syntaktický vztah
Vztah mezi pojmy, popř. výrazy, který je dán kontextem.
[ČSN 01 0193,1996:3]
[HARROD-1990:619]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001641.htm ]