NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
syntetická metoda
deduktivní metoda
Metoda aplikovaná při tvorbě řízených slovníků, která spočívá ve shromáždění termínů v přirozeném jazyce významných pro danou tematickou oblast ze speciálních předem stanovených lexikálních zdrojů obsahujících slovní zásobu určité tematické oblasti v normalizované formě.
[ČSN ISO 5127-6,1994:18]
[KOVÁŘ-1984:188]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001642.htm ]