NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
syntetický klasifikační systém
Klasifikační systém, kde se formální vztahy mezi klasifikovanými entitami vytvářejí v procesu klasifikace.
[ČSN ISO 5127-6,1994:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001643.htm ]