NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systematická katalogizace
1. Proces tvorby věcných selekčních údajů vyjádřených znaky umělého jazyka (notací) a jejich přidělování dokumentům nebo jednotlivým informacím v dokumentech obsaženým. - 2. Nauka o systematických katalozích a o metodách jejich tvorby.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:47]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001644.htm ]