NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systematické pořádání informací
systematické třídění, systematická pořádací soustava
Věcné pořádání informací realizované prostřednictvím systematického selekčního jazyka.
[SCHWARZ-1999:5-6]
[KOVÁŘ-1984:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001645.htm ]