NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systematický selekční jazyk
Věcný selekční jazyk založený na klasifikačním systému. Slovník systematického selekčního jazyka je tvořen klasifikačními znaky, jeho struktura je prezentována nejčastěji hierarchickými vztahy mezi třídami, a to zejména vztahy generickými a partitivními.
[KOVÁŘ-1984:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001646.htm ]