NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tematické heslo
věcné heslo
Předmětové heslo, v němž záhlaví (vstupní prvek) představuje termín označující obecné téma (věcný pojem). Analogicky lze charakterizovat tematické podheslo, které zpřesňuje heslo po tematické (věcné) stránce.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:37]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001647.htm ]