NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tezaurus
normativní tezaurus
Řízený a měnitelný slovník deskriptorového selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní (paradigmatické) vztahy mezi lexikálními jednotkami. Podle jazykového zaměření se rozlišuje jednojazyčný a vícejazyčný tezaurus, podle šíře tematického zaměření speciální, polytematický a univerzální tezaurus, podle struktury fasetový a tematický tezaurus, podle funkce tradiční, indexační a vyhledávací tezaurus. Dále se vyčleňuje cílový a zdrojový tezaurus.
[SCHWARZ-1999:13-14]
[KOVÁŘ-1984:179-202]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:336]
[HARROD-1990:615]
[ČSN ISO 5127-6,1994:15-16]
[ČSN ISO 5964,1996]
[ČSN 01 0193,1996]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001649.htm ]