NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tezaurus s preferovanými termíny
Tezaurus, ve kterém se pro indexování používá pouze jeden z termínů označujících (reprezentujících) daný pojem (deskriptor).
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:336]
[ČSN ISO 5127-6,1994:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001650.htm ]