NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
třída
Skupina klasifikovaných pojmů vzniklá na základě shodných charakteristik za účelem definování sémantických vztahů mezi nimi, která je označená notací. Tvoří základní prvek klasifikačního systému označující základní kategorii.
[HARROD-1990:133]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:105]
[ČSN ISO 5127-6,1994:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001652.htm ]