NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
třídník
1. Stálé číselné nebo písmenné označení jednotlivého oddílu v klasifikačním schématu.
[MCILWAINE-2000:11-12]
[HARROD-1990:134]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001653.htm ]