NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
umělý jazyk
Jazyk vytvořený nebo řízený pomocí souboru předem stanovených pravidel s přesně definovanou syntaxí a sémantikou vytvořený pro určité praktické účely. Typem umělého jazyky je např. informační jazyk.
[ČSN ISO 5127-1,1993:7]
[SCHWARZ-1999:4]
[SMETÁČEK-1985:38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001654.htm ]