NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
uniterm
Lexikální jednotka postkoordinovaného selekčního jazyka založeného na specifických klíčových slovech. Představuje nejmenší významový prvek použitý k vyjádření specifického pojmu v rámci systému postkoordinované indexace vyjádřený zpravidla jedním slovem, slovní spojení je v nutných případech přípustné. Pomocí vysvětlivek může být odstraněna homonymie a synonymie, hierarchické vztahy nejsou definovány.
[SCHWARZ-1999:13]
[KOVÁŘ-1984:177-179]
[ČSN ISO 5127-6,1994:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001655.htm ]