NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
univerzální klasifikační systém
všeobecné třídění (zř.), univerzální třídění, univerzální klasifikace, všeobecná klasifikace
Klasifikační systém zahrnující celé univerzum lidského poznání. K nejrozšířenějším klasifikačním systémům patří Deweyho desetinné třídění (DDC), Mezinárodní desetinné třídění (MDT, UDC) a Třídění Kongresové knihovny (LCC).
[HARROD-1990:645]
[MCILWAINE-2000]
[ČSN ISO 5127-6,1994:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001656.htm ]