NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
věcné pořádání informací
věcný popis, věcné zpracování, věcné zpracování informací
Specifický proces pořádání informací, při kterém jsou informace získané obsahovou analýzou dokumentu vyjádřeny pořádacími znaky věcných selekčních jazyků. Podle typu pořádacích znaků a principu organizace informací se vyčleňuje předmětové a systematické pořádání informací.
[SCHWARZ-1999:]
[KOVÁŘ-1984:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001658.htm ]