NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
věcný selekční jazyk
indexační informační jazyk, indexační jazyk
Selekční jazyk používaný pro zpracování dokumentů pomocí věcných údajů s cílem umožnit vyhledávání dokumentů podle obsahu. Podle typu používaných lexikálních jednotek se vyčleňují věcné selekční jazyky na bázi přirozeného jazyka označované jako předmětové selekční jazyky a věcné selekční jazyky umělé, které se označují jako systematické selekční jazyky. Podle způsobu organizace lexikálních jednotek v procesu ukládání a vyhledávání, se vyčleňují prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky.
[SCHWARZ-1999:]
[KOVÁŘ-1984:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001659.htm ]