NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vícerozměrný klasifikační systém
Klasifikační systém umožňující rozdělení tříd podle více než jedné charakteristiky.
[HARROD-1990:411]
[ČSN ISO 5127-6,1994:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001661.htm ]