NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
všeobecný pomocný znak
Pomocný znak, který se používá ve všech oddílech daného klasifikačního schématu. K všeobecným pomocným znakům patří např. pomocný etnický znak, pomocný znak místa, času, jazyka, formy a hlediska, řadí se k nim často i symboly pro spojování hlavních znaků (spojovací symboly).
[MCILWAINE-2000:58-88]
[HARROD-1990:645]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001662.htm ]