NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výchozí jazyk
Jazyk, který je východiskem pro překlad deskriptoru do druhého jazyka, resp. jazyka překladu u vícejazyčných tezaurů.
[ČSN ISO 5964,1996:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001663.htm ]