NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vztah ekvivalence
Formální vztah mezi pojmy, popř. výrazy se stejným významem.
[ČSN ISO 5127-6,1994:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001664.htm ]