NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vztah koordinace
Formální vztah kombinující termíny nebo třídy.
[ČSN ISO 5127-6,1994:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001665.htm ]