NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
znak pojmu
Znak nebo symbol používaný ve vícejazyčných tezaurech nebo tezaurech bez preferovaných termínů k vyjádření ekvivalentních termínů.
[ČSN ISO 5127-6,1994:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001669.htm ]