NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
znak přiřazení
Symbol označující spojení dvou nebo více tříd, které bezprostředně nenavazují a jedna není druhé podřízena.
[KOVÁŘ-1984:74]
[MCILWAINE-2000:64]
[ČSN ISO 5127-6,1994:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001670.htm ]