NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
znak vztahu
Symbol označující zaměnitelný vztah mezi dvěma nebo více třídami. Spojovací symbol, pomocí něhož je vyjádřen nový komplexní předmět.
[KOVÁŘ-1984:74]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001672.htm ]