NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zprostředkující jazyk
Selekční jazyk používaný pro zprostředkování výměny dat v těch vícejazyčných systémech, v nichž se pro tento účel používají lexikální jednotky jednoho jazyka. Zprostředkující jazyk může rovněž sloužit pro indexování a vyhledávání, vícejazyčný tezaurus se pak uplatňuje především jako prostředek pro překlad z lokálních jazyků do zprostředkujícího jazyka a naopak. Různé jazyky v takovém systému mohou nicméně mít stejný status, pokud tezaurus obsahuje reciproční ekvivalenty deskriptorů zprostředkujícího jazyka ve všech dalších jazycích.
[ČSN ISO 5964,1996:4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001673.htm ]