NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
alkalická rezerva
Určité nadbytečné množství alkalických sloučenin obsažených v papíru, které může neutralizovat kyseliny vzniklé v důsledku jeho přirozeného stárnutí nebo atmosférického znečištění a prodlužuje tak jeho životnost. Za dostatečnou je považována rezerva 2-3% uhličitanu vápenatého nebo hořečnatého.
[ČSN ISO 9706:5]
[ĎUROVIČ-2002:29]
[WEBER-1997:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001674.htm ]