NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
celoplošné zpevnění dokumentu
Zlepšení mechanických vlastností (pevnosti) celé plochy dokumentu, příp. jeho spojení s podložkou vysokých mechanických kvalit. Provádí se obvykle aplikací klížidla (doklížením), podlepením (skeletizací), laminací nebo metodou štěpení papíru.
[ĎUROVIČ-2002:222,236-243]
[OGDEN-1994:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001675.htm ]