NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
částečný restaurátorský zásah
ambulantní oprava (zř.)
Restaurátorský zásah, který se týká pouze některých typů poškození dokumentu. Provádí se v případech, kdy je prioritou zachování maximální autenticity dokumentu, z ekonomických důvodů při restaurování nepříliš cenných dokumentů nebo v časové tísni (např. při živelní pohromě).
[OGDEN-1994:nestr.]
[KENNY-1991:47-52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001676.htm ]