NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čištění papíru
Odstranění nečistot z povrchu nebo hmoty papíru. Provádí se za účelem zastavení degradačních procesů způsobených přítomnými nečistotami i z důvodů estetických. Používají se různé metody mechanického čištění, čištění pomocí vodných systémů, čištění pomocí organických rozpouštědel, příp. čištění na principu chemické reakce (bělení).
[ĎUROVIČ-2002:203-209]
[OGDEN-1994:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001677.htm ]