NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dolévání papírovinou
Doplňování chybějících míst papíru na principu nanesení vodné suspenze papírových vláken na místa ztrát a následného odvodnění. Dolévání papírovinou se provádí ručně na vakuovém stole nebo strojově.
[ĎUROVIČ-2002:235-237]
[OGDEN-1994:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001678.htm ]