NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fixace barevné vrstvy
Zajištění mechanické nebo chemické stability barevné vrstvy. Provádí se v případě jejího poškození (odlupování, sprašování aj.) nebo pro její zajištění před aktivací rozpouštědlem (např. před čištěním mokrou cestou). Používají se fixativy přírodní, modifikované přírodní a syntetické.
[ĎUROVIČ-2002:340-342]
[WALSH-1979]
[OGDEN-1994:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001679.htm ]