NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fotochemická degradace papíru
Zhoršování chemických a fyzikálních vlastností papíru v důsledku působení světla (především vysokoenergetické ultrafialové části světelného spektra).
[ĎUROVIČ-2002:44-45]
[WEBER-1997:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001680.htm ]