NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komplexní restaurátorský zásah
Restaurátorský zásah, při kterém je věnována pozornost všem součástem dokumentu (knihy) a všem typům jejich poškození a degradace.
[OGDEN-1994:nestr.]
[KENNY-1991:47-52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001681.htm ]