NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
koroze inkoustem
Negativní vliv železo-galového (železoduběnkového) inkoustu na papírovou podložku. Z chemického hlediska se jedná především o kyselou hydrolýzu a oxidaci katalyzované přítomnými ionty železa. V konečném důsledku vedou k úplnému rozpadu papírové podložky.
[ĎUROVIČ-2002:319-322]
[CLARKMORROW-DYAL-1986:105]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001682.htm ]