NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mechanické poškození dokumentu
Poškození dokumentu způsobené vnějšími mechanickými faktory (např. nevhodným způsobem uložení, nesprávnou nebo nešetrnou manipulací, v důsledku živelní pohromy apod.).
[OGDEN-1994:nestr.]
[ĎUROVIČ-2002:234]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001683.htm ]