NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
opravy papíru
Scelení trhlin, doplnění ztrát, příp. zpevnění poškozených částí papíru. Trhliny se scelují obvykle přelepením japonským papírem, ztráty se doplňují např. metodou dolévání papírovinou nebo záplatou z analogického resp. japonského papíru.
[KENNY-1991:39]
[ĎUROVIČ-2002:233-236]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001684.htm ]