NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
restaurování
Techniky a postupy prováděné s cílem zlepšit fyzický stav restaurovaného předmětu, tj. přiblížit se jeho původnímu vzhledu a zajistit jeho funkčnost. Krajní podoba restaurování je rekonstrukce.
[OGDEN-1994:nestr.]
[KENNY-1991:47-52]
[NOGUEIRA-1988:97]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001685.htm ]