NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
restaurování in situ
Restaurování knihy bez jejího rozebrání (demontáže vazby). Důvodem takového postupu je mj. snaha zamezit ztrátě informací souvisejících s historií vazby a zachování původní vazebné konstrukce.
[ĎUROVIČ-2002:402-403]
[KENNY-1991:47-52]
[CLARKMORROW-DYAL-1986:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001686.htm ]