NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archivace
Trvalé uchovávání dokumentů nebo celých sbírek. Obvykle se archivují povinné výtisky, historické dokumenty nebo fondy a další konzervační sbírky, a to na základě zákonného ustanovení anebo interního předpisu příslušné instituce.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001687.htm ]