NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archivní kopie
záložní kopie, záložní rozmnoženina
Kopie dokumentu sloužící k trvalému nebo dlouhodobému uchování jeho obsahu, která se nepoužívá v běžných službách uživatelům.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001688.htm ]