NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archivní mikrofilm
archivní negativ
Mikrofilm první generace s negativním tonálním zobrazením, zhotovený snímkováním dokumentu na kameře, zajišťující trvalé nebo dlouhodobé uchování dokumentu a sloužící výlučně pro zhotovování matričních mikrofilmů. Při dodržení postupu chemického zpracování a předepsaných mikroklimatických a skladovacích podmínek je předpokládaná životnost mikrofilmu odhadována na 500 let.
[ČERMÍN-1977:48]
[GWINN-1987:117]
[FOX-1996:366]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001689.htm ]