NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
optická hustota
Míra pro zčernání (resp. zbarvení) fotografické vrstvy. Je rovna dekadickému logaritmu převrácené hodnoty (tj. zápornému logaritmu) činitele prostupu ((tzv. prostupová hustota), popř. činitele jasu ((tzv. odrazná hustota). D = -log (, resp. D = -log (. Slouží jako kritérium pro posuzování kvality mikrofilmů.
[GWINN-1987:102]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001693.htm ]