NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
denzitometr
Fotometrický přístroj k měření optické hustoty. Pro měření optické hustoty prostupných (transparentních) (např. filmů) a neprostupných (odrazných) materiálů se používají různé typy denzitometrů.
[ČERMÍN-1977:13]
[GWINN-1987:111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001694.htm ]