NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
duplikační přístroj
kopírovací přístroj na mikrofilmy (Dříve se rozlišovaly duplikační a kopírovací přístroje na mikrofilmy, dnes toto rozlišování již není opodstatněné)
Přístroj pro zhotovování kopií mikrofilmů. Pro jednotlivé typy mikrografických filmů (halogenidostříbrné, diazografické, vezikulární) a filmové formáty (svitkové filmy, mikrofiše) se používají různé duplikační přístroje.
[KOERMENDY-1989:130]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001695.htm ]