NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
faktor zmenšení
faktor zvětšení
Faktor zmenšení vyjadřuje poměr zmenšení předlohy na mikrografickém médiu (např. faktor 21x znamená, že dokument byl snímkován měřítkem 1 : 21). Použitý faktor zmenšení závisí na velikosti snímkované předlohy. Při zvětšování záznamů ve čtecích nebo zpětně zvětšujících přístrojích je třeba použít faktor zvětšení stejné hodnoty.
[ČERMÍN-1977:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001696.htm ]