NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikační předloha
Druh technické předlohy snímkované na začátku mikrofilmu obsahující údaje o místě a době mikrofilmování a instituci odpovědné za mikrofilm. Údaje se snímkují takovým faktorem zmenšení, který zajišťuje jejich čitelnost bez čtecího přístroje.
[MIKROGRAFIE-1996:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001698.htm ]