NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
matriční mikrofilm
matriční negativ, rozmnožovací mikrofilm (zast.)
Mikrofilm druhé generace s negativním tonálním zobrazením, zhotovený kopírováním archivního mikrofilmu přímo na halogenidostříbrný kopírovací mikrografický film. Pro zhotovení matričního mikrofilmu se někdy používají méně trvanlivé diazografické duplikační nebo vezikulární filmy. Matriční mikrofilm slouží výlučně pro zhotovování uživatelských mikrofilmů.
[ČERMÍN-1977:50]
[GWINN-1987:117]
[FOX-1996:181]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001701.htm ]